Międzynarodowy projekt Comenius 2013-2015



Temat przewodni :

"Autorytety młodych Europejczyków- dobre wzory, lepsza przyszłość"


Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu

"Uczenie się przez całe życie"


Prezentacja Comenius do pobrania

Początek współpracy Antalya 2012

O projekcie

Kraje partnerskie

Podsumowanie wrzesień 2015