• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Język niemiecki

JĘZYK NIEMIECKI - DEUTSCH MACHT SPAß !

Międzynarodowe Projekty Współpracy Szkół COMENIUS
Kilka informacji o nas dla przyszłych partnerów

International Project School Cooperation Comenius
Some information about us for future partners

Program COMENIUS - Internationale Schulpartnerschaften
Einige Informationen über uns für künftige Partner


Lekcje języków obcych prowadzone są w naszym gimnazjum przez dynamiczną kadrę nauczycielek zaangażowanych w pracę z uczniami i stale podnoszących swoje kwalifikacje.
Troszcząc się o rozwój uczniów regularnie uczestniczymy w spotkaniach podnoszących nasze kompetencje zawodowe, aby poszerzać swoją wiedzę, rozwijać techniki pracy, zdobywać nowe pomysły oraz dzielić się umiejętnościami w prowadzeniu lekcji. Ponadto nauczyciele języków obcych organizują szkolne i międzyszkolne konkursy, spotkania czy też akademie.


KOMUNIKACJA
„ Ich kann mich im Alltag kommunizieren “
Wenig Theorie , viel Praxis ist unsere Devise

W naszej szkole pomagamy opanować język niemiecki kształcąc przede wszystkim aktywną umiejętność komunikowania się. Stąd na lekcji dużo miejsca poświęcamy na konwersacje i nie sterowane dialogi, tak aby uczniowie poczuli niemieckojęzyczną atmosferę i potrafili dać sobie radę w naturalnych warunkach rozmowy za granicą.

PODRĘCZNIK  „ Unsere Lehrbücher ”
Obecnie korzystamy z podręcznika „Das ist Deutsch!” z wydawnictwa Nowa Era.
Zajęcia odbywają się tygodniowo w liczbie godzin: klasa 1/ 2 godz.

klasa 2/ 1 godz., klasa 3 / 2 godz. tygodniowo

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
„ Uns interessiert internationale Zusammenarbeit “
W planie lekcji języka niemieckiego uwzględniłyśmy również tematy przygotowujące do międzynarodowej współpracy:
1. Program Comenius - cele i zadania
2. Współpraca międzynarodowa – nasze pomysły projektu Comenius
3. Partnerskie projekty Comenius – przykłady ciekawych projektów
4. Europejskie Portfolio JęzykoweNAUCZANIE INDYWIDUALNE
„ Jeder / Jede SchülerIn ist uns wichtig”


Nasz plan nauczania indywidualnego jest zgodny z podstawą programową i uwzględnia potrzebę obniżenia wymagań dla ucznia i rozwijania jego umiejętności ze zwiększoną ilością lekcji powtórzeniowych.

 

ZAJĘCIA W GRUPACH
„ Gruppenarbeit ist cool ”


Lekcje języka niemieckiego prowadzimy w małych grupach w sympatycznej i ciepłej atmosferze, tak aby uczniowie naszej szkoły mogli odnieść jak najlepsze wyniki.Szczególną uwagę zwracamy na indywidualne potrzeby uczniów, ponieważ ich motywacja jest kluczem do nabycia wiedzy i chęci rozwoju własnych umiejętności. Pragniemy również uświadomić naszym uczniom, że nauka języka obcego – choć wymaga dyscypliny i systematyczności - może być przyjemna. Uczniowie z łatwością uczą się rzeczy, które ich interesują. Dlatego staramy się nasze lekcje prowadzić dynamicznie, interesująco i z pasją, nieustannie włączając uczniów w proces dydaktyczny.


ZABAWY DYDAKTYCZNE
„ Didaktische Spiele mögen alle
und wir lernen viel dabei “


W naszej pracy wykorzystujemy między innymi elementy zabawy, ponieważ zabawa umożliwia uczniom zaprezentowania się od najlepszej strony, wyzwala ich twórczość, wyobraźnię i fantazję. Uczniowie malują, tłumaczą teksty, powtarzają słówka, ćwiczą i rywalizują ze sobą różnych zabawach. Taka niecodzienność i pozytywna atmosfera zajęć, ułatwia naszym uczniom proces uczenia się. Ponadto dla nas nikt nie jest „numerkiem” w dzienniku, cenimy sobie dobre relacje z naszymi uczniami, oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku, a naszą największą nagrodą jest ich zadowolenie, zdane egzaminy, udane wyjazdy czy też umiejętność nawiązania kontaktu z przyjaciółmi i rodziną za granicą.Język niemiecki

You are here: