• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 26 września

 

Europejski Dzień Języków obchodziliśmy w tym roku w połączeniu z projektem eTwinning.
W tym dniu zaprezentowaliśmy rezultaty naszej pracy projektowej – rysunki, animacje,
piosenki, filmy, plakaty, prezentacje krajoznawcze. Wszystkie prace zostały zakodowane,
przesłane na wspólną międzynarodową platformę TwinSpace. Z wydrukowanych kodów
QR w każdym kraju powstała wystawa, którą 26 września uczniowie i nauczyciele mogli czytać na telefonach.
Wielobarwne plastyczne i muzyczne wzajemne przywitania uczestniczących
w projekcie europejskich szkół umożliwiły wzajemne poznanie szkół i miejscowości,
mogliśmy poznać inne języki i podziwiać pomysłowość prezentacji.
Uczniowie SP6 przygotowali film z polskim łamaczami językowymi, ludową piosenką,
zwrotami grzecznościowymi i pozdrowieniami. Podczas kręcenia filmu było dużo dobrej
zabawy, bo nie wszystkie scenki od razu gładko udało się nakręcić, ale kolorowa i wesoła
atmosfera pomogła wszystkim aktorom zdobyć nowe i ciekawe doświadczenia filmowe.

Ewa Dobija

 

You are here: