• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Programy

Szkolny zestaw programów nauczania

obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017

w Gimnazjum Publicznym nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach 

Przedmiot

Tytuł programu

Autor/Wydawnictwo

Nr w szkolnym zestawie programów

Uwagi

Religia

Pójść za Chrystusem. Program nauczania religii dla klas gimnazjalnych

ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Wojciecha Poznań

1/2016/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie - program dla uczniów klas I-III gimnazjum

 

pod red. T. Król

RUBIKON

 

 

 

 

2/2016/17

 

WOS

Program KOSS - Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej

 

Alicja Pacewicz, Tomasza Merta, Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Centrum Edukacji Obywatelskiej

3/2016/17

 

Historia

Bliżej historii. Program nauczania historii w gimnazjum

 

 

Anita Plumińska – Mieloch, Katarzyna Błachowska

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

4/2016/17

 

 

 

 

J. polski

Myśli i słowa. Program nauczanie języka polskiego w gimnazjum

 

Świat w słowach i obrazach II. Program nauczania języka polskiego klasy 1-3 gimnazjum

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

WSiP S.A.

 

 

Magdalena Bobińska

WSiP S.A.

 

 

 

5/2016/17

 

6/2016/17

 

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

7/2016/17

 

Fizyka

Ciekawa fizyka. Program nauczania fizyki w III etapie nauczania-gimnazjum

Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 

8/2016/17

 

Chemia

„Chemia Nowej Ery”. Program nauczania chemii w gimnazjum

 

Teresa Kulawik, Maria Litwin
Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.

 

9/2016/17

 

Biologia

Program nauczania biologii w gimnazjum

„Puls życia”

Anna Zdziennicka

Wydawnictwo Nowa Era

 

10/2016/17

 

Geografia

Program nauczania geografii dla gimnazjum „Planeta Nowa”

 

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński

Wydawnictwo Nowa Era

11/2016/17

 

Muzyka

Program nauczania muzyki dla gimnazjum.

„Świat muzyki”

 

Dorota Nita-Komorowska, Agnieszka Sołtysik
WSiP S.A.

 

 

12/2016/17

 

Informatyka

Informatyka. Program nauczania dla gimnazjum

 

 

 

Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt- Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło
WSiP S.A.

13/2016/17

 

J. angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum. III etap edukacyjny (poziom III.1 – dla średnio zaawansowanych)

Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska, Barbara Czarnecka-Cicha

Pearson Education Polska Sp. z o.o.

14/2016/17

 

Plastyka

Bliżej sztuki. Program nauczania przedmiotu plastyka w gimnazjum

Beata Mikulik

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

15/2016/17

 

Wychowanie fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja. Program wychowania fizycznego – gimnazjum.

 

Sport i rekreacja drogą do osiągania sukcesów życiowych

Urszula Kierczak, Janusz Janota

Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009

 

 

Michał Gazda

16/2016/17

 

 

 

 

 

17/2016/17

 

 

 

 

 

 

Uchwała RP z dnia 30.08.2010r.

Regionalizm

„Nasze miejsce w sztafecie pokoleń”. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Program edukacji regionalnej dla kl. I – III gimnazjum

Małgorzata Brosz, Agata Chmielniak – program własny

18/2016/17

Uchwała RP z dnia 28.09.2005r.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla gimnazjum. Poziom III.0

 

Giorgio Motta

Wydawnictwo Lektor Klett

 

19/2016/17

 

 

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne. Program nauczania.

Urszula Białka

OPERON

20/2016/17

 

Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne – zajęcia muzyczne. Program.

Lucyna Paluch

program własny

21/2016/17

Uchwała RP z dnia 05.06.2013r.

Zajęcia artystyczne – teatr. Program zajęć.

Agata Chmielniak

program własny

22/2016/17

Uchwała RP z dnia 30.08.2010r.

Zajęcia artystyczne – taniec. Program dla gimnazjum.

Grażyna Zelin

program własny

23/2016/17

Uchwała RP z dnia 30.08.2010r.

Zajęcia artystyczne. „Spotkania ze sztuką”

Teresa Chrószcz

program własny

24/2016/17

Uchwała RP z dnia 29.08.2011r.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”

Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

25/2016/17

 

INTERBLOK

Interdyscyplinarny Program Nauczania Blokowego Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych w gimnazjum

Z. Bednarek, H. Bochniak, M. Grabis, A. Korska, K. Kozak, W. M. Kwiatek, J. Mazur, M. Stobiński, J. Slósarz, A. Twardowska, I. Wroński

Wydawnictwo Szkolne OMEGA

26/2016/17

Uchwała RP z dnia 29.08.2011r.

Wolontariat szkolny

Program własny zajęć pozalekcyjnych „Lubię i chcę pomagać”

Bernadeta Pochopień

27/2016/17

Uchwała RP z dnia 30.08.2013r.

You are here: