• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Nauczyciele języka angielskiego

Nauczyciele języka angielskiego

 


 

Lucyna Paluch – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki nauczania przedmiotów muzycznych na Akademii Muzycznej w Warszawie.
Przez 13 lat pracownik naukowy Wydziału Pedagogiczno -Artystycznego w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Poznała wszystkie szczeble systemu edukacyjnego
od szkoły podstawowej do uniwersytetu. Od 2001 roku pracuje w Gimnazjum Publicznym
nr 3 jako nauczyciel języka angielskiego.

Witam,
Lubię podróżować, poznawać ludzi i nowe miejsca. Znajomość języka bardzo to ułatwia. Przez rok mieszkałam w Kalifornii, w USA i był to ważny oraz ciekawy rozdział w moim życiu.

 

Od wielu lat jestem tłumaczem Tygodnia Kultury Beskidzkiej , jednego z największych festiwali folklorystycznych w Polsce. Dzięki podróżom i festiwalowi mogłam zaprzyjaźnić się z ludźmi ze wszystkich kontynentów oraz zetknąć się z różnorodną kulturą. Doświadczenia z tych spotkań staram się przekazywać moim uczniom na lekcjach języka angielskiego. Uczmy się języków - poszerzają horyzonty!


Lucyna Paluch - a graduate of the University of Silesia in Katowice and the School of Linguistics in Częstochowa. She completed postgraduate studies in methodology of music teaching at the Music Academy in Warsaw. For 13 years a researcher of the Pedagogy and Art Faculty of the University of Silesia Branch in Cieszyn. She met all levels of the educational system from primary school to university. Since 2001 she has worked in the Lower Secondary School No 3 in Czechowice-Dziedzice as an English teacher.

 


Hello,

 

I like traveling, meeting people and new places. English makes it easier. I lived in California, USA for a year and it was an important and interesting chapter in my life. For many years I have been working as an interpreter for the Beskidy Highlanders Week of Culture, one of the largest folk festivals in Poland. Thanks to the festival and traveling I could make friends with people from all continents and get in touch with diverse cultures. I try to share the experience of these meetings with my students in English language lessons. Let us learn languages, they broaden horizons!

Lucyna Paluch -  Absolventin der Schlesischen Universität in Katowice und der Fremdsprachenschule in Częstochowa. Sie absolvierte Diplom-Studium im Bereich der Musikpädagogik an der Musikakademie in Warszawa.

 

Seit 13 Jahren arbeitet sie in der Fachrichtung der Pädagogik und Kunst der Filiale der Schlesischen Universität in Cieszyn. Sie hat alle Stufen des Bildungssystems von der Grundschule bis zur Universität kennen gelernt. Seit 2001 ist sie am Gymnasium Nr. 3 in Czechowice-Dziedzice als Englischlehrerin tätig.

Hallo,


Ich mag Reisen, Begegnungen mit Menschen und neue Orte. Dank Englisch ist das viel leichter. Ich lebte für ein Jah in Kalifornien, USA und es war ein wichtiges und interessantes Kapitel in meinem Leben. Seit vielen Jahren bin ich als Dolmetschein bei der Beskiden-Kulturwoche - einem der größten Volksfeste in Polen tätig. Dank des Festivals und der Reisen konnte ich Freundschaften mit Menschen aus allen Kontinenten schließen und sich mit verschiedenen Kulturen bekannt machen . Ich versuche, meine Erfahrungen den Schülern im Englischunterricht zu vermitteln.

Wir sollten Fremdprachen lernen! Sie erweitern die Horizonte!

 

 

 


 

 

You are here: