• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Nauczyciele języka niemieckiego

JĘZYK NIEMIECKI
DEUTSCH / GERMAN

Ewa Dobija -absolwentka filologii germańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

O sobie
Nauczyciel:  od ponad 20 lat jestem nauczycielem języka niemieckiego
Fascynacja: proces przyswajania języka jest niezwykle fascynujący, a praca
dydaktyczna i wychowawcza w szkole daje mi dużo satysfakcji
Motywacja: to klucz do sukcesu, nieustannie zachęcam uczniów do rozwijania
umiejętności językowych
DLACZEGO? :  ponieważ języki obce umożliwiają poznawania świata a ich nauka pomaga
kształtować charakter ucząc cierpliwości, systematyczności i wytrwałości
Pasje: podróże, muzyka ( przede wszystkim klasyczna czyli Mozart, Beethoven)
i języki obce
Wolny czas: poświęcam na lekturę książek Whartona, Coelho i Tischnera

Świetna okazja do nauki i nauczania języka obcego :   współpraca międzynarodowa
-  Opiekun wymiany uczniów w SP 2 Pszczyna – Klein Rönnau 2002, 2005
-  Koordynator międzynarodowego projektu e Twinning „Życie jest jak książka,kto nie podróżuje i nie zawiera przyjaźni widzi tylko stronę tytułową. ”
Regenbogen-Grundschule Cottbus   2007-2009
-  Współpraca ze szkołą Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Bad SegebergProjekt „ Tradycyjne i nowoczesne środki komunikacji w nauczaniu językaniemieckiego”   GP3 Czechowice-Dziedzice

Absolventin der Germanistik, Jagiellonische Universität in Kraków
Über mich selbst
Lehrerin: seit über 20 Jahren arbeite ich als Deutschlehrerin
Faszinierung : Es ist ein faszinierender Vorgang, den SchülerInnen eine Fremdsprache beizubringen und zuzuhören, wie sie das Geheimnis der Sprache entschlüsseln. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Schule machen mir viel Spaß.
Motivation: Ununterbrochen ermuntere ich meine SchülerInnen zur Entwicklung der Sprachkompetenzen.
WARUM ? … Weil die Fremdsprachen ermöglichen die Welt kennen zu lernen und
der Fremdsprachenerwerb hilft uns wertvolle Charakterzüge wie Geduld, Systematische Arbeit und Ausdauer zu entwickeln. -/-
Hobbys: Reisen, Musik ( vor allem klassische Musik d.h Mozart, Bethoveen)
und Fremdsprachen
Freizeit :  widme ich für Bücher von Wharton, Coelho und Tischner  =/=

Besondere Gelegenheit zum Aneignen und Beibringen von Fremdsprachen bietet Internationale Zusammenarbeit
- Betreuerin des Schülersaustausches in der Grundschule Nr. 2 Pszczyna
- Klein Rönnau 2002, 2005
- Koordinatorin des Internationalen Projekts eTwinning " Das Leben  ist wie ein Buch. Wer durch die Welt nicht  reist und keine Freundschaften schließt , sieht nur die Titelseite.“

I have graduated in Germanic philology at Jagiellonian University in Crocow
About me :
I have worked as a German teacher for twenty years. I get a lot of satisfaction from my didactic
and educational work. I am encouraging students to develop their language skills.  
WHY?......

Because foreign languages enable to explore the World and the learning helps to mould
character by teaching us patience, regularity and perseverance. My hobby is travelling,
music and foreign languages. I am interested in classical music. In my free time I read books
by Wharton and Coelho.

Experiences in international cooperation:
A guardian during student exchange at SP2 Pszczyna- Klein Rönnau 2002, 2005
Coordinator of the international project e Twinning- ,, Life is like a book, who doesn’travel and make friends sees only the front page.” 2007-2009
Regenbogen-Grundschule Cottbus
Cooperation with school Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Bad Segeberg
Project ,, Traditional and modern ways of communication in German language teaching’’ GP3 Czechowice-Dziedzice

 


 Hanna Kamieńska-Maniek Magister Filologii Germańskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach , Oligofrenopedagog i ratownik medyczny.

 

 O sobie:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, wydziału Filologii Germańskiej. Odkąd tylko pamiętam, chciałam pracować z dziećmi i młodzieżą. Wybór języka niemieckiego nie był przypadkowy, od najmłodszych lat miałam z nim styczność. Praca w szkole przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Lubię podróżować oraz odwiedzać nowe miejsca, gdyż podróże kształcą, poszerzają nasze horyzonty myślowe i pozwalają nam lepiej zrozumieć inne kultury. Interesuję się również medycyną ratunkową oraz muzyką. Gram w dwóch zespołach na saxofonie.

 

You are here: