• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Godziny zajęć świetlicy integracyjno-profilaktycznej

Poniedziałek 14.30-16.30 p. Agata Chmielniak- zajęcia teatralne

Wtorek 14.30-16.30 p. Justyna Kulik-Żołędziewska - zajęcia sportowo-rekreacyjne

Środa 14.30-16.30 p. Grażyna Zelin - zajęcia taneczne

Czwartek 14.30-16.30 p. Iwona Hassny - zajęcia rekreacyjno-sportowe

Piątek 15.20-17.20 p. Wojciech Kudrys - zajęcia sportowe

You are here: