• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Regulamin korzystania ze szkolnych biletów miesięcznych

 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 

 

 

 1. Bilet miesięczny przysługuje uczniowi, którego najkrótsza droga z domu do szkoły, w obwodzie której mieszka przekracza 4 km. Długość trasy obliczona zostaje w oparciu o interaktywne mapy (Google Mapy).

 2. Bilet miesięczny przysługuje uczniowi uczęszczającemu do klasy z rozszerzonym programem nauczania z wychowania fizycznego w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki , którego najkrótsza droga z domu do szkoły przekracza 4 km.

 3. Bilet miesięczny szkolny jest ważny w danym miesiącu w dni nauki szkolnej, na trasie : dom – szkoła, szkoła – dom

 4. Bilet miesięczny szkolny jest wystawiany imiennie dla konkretnej osoby i tylko ona może z niego korzystać.

 5. Bilet miesięczny szkolny jest ważny tylko z ważną legitymacją szkolną.

 6. Kierowca jest upoważniony do kontroli biletów łącznie z legitymacją szkolną.

 7. Udostępnienie biletu osobom trzecim oraz korzystanie niezgodnie z regulaminem spowoduje jego zatrzymanie.

 8. Bilety miesięczne obowiązują tylko na przejazdy firmą PKM Czechowice-Dziedzice

 9. Za zgubienie lub zniszczenie biletu miesięcznego szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

You are here: