• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Zespół Comenius

ZESPÓŁ COMENIUS

Ewa Dobija – Koordynator projektu, nauczyciel języka niemieckiego

Lucyna Paluch – Nauczyciel języka angielskiego, zaj. artystyczne

Sylwia Żaczek- Gwizdoń - Nauczyciel języka angielskiego

Agnieszka Harazin-Panol - Nauczyciel języka angielskiego

Jacek Kaproń - Nauczyciel języka niemieckiego

Agata Chmielniak - Nauczyciel języka polskiego, zaj. artystyczne

Grażyna Zelin - Nauczyciel wychowania fizycznego

zajęcia artystyczne

 

NASZ POMYSŁ NA PROJEKT

TEMAT: Autorytety młodych Europejczyków – dobre wzory, lepsza przyszłość Autoritäten junger Europäer - gute Vorbilder, bessere Zukunft “

Idole i wzorce odgrywają w życiu młodych Europejczyków bardzo dużą rolę. Młodzież szuka autorytetów i wzorców, żeby obrać kierunek działania w swoim życiu, żeby moc się na kimś wzorować. Zjawisko utożsamiania się młodych ludzi z wybranymi postaciami występuje we wszystkich krajach europejskich i nie traci na aktualności. Dyskusje o idolach i autorytetach z różnych krajów umożliwią uczestnikom projektu uczenie się od siebie nawzajem, a wspólnie podjęte formy aktywności pozwolą na wymianę doświadczeń i wiedzy. W poszukiwaniu autorytetów uczestnicy projektu zajmują się różnymi dziedzinami życia, które są dla nich interesujące i wartościowe ( sport, muzyka, teatr, życie społeczne, przyszła praca zawodowa)

W ostatnim czasie uczniowie coraz częściej szukają perspektyw na przyszłość we wspólnej Europie. Uświadamiają sobie, jak ważną rolę w planowaniu własnej życiowej drogi i jak wartościowa jest współpraca szkół europejskich w tym zakresie.

- Projekt ten będzie wspierał młodych ludzi w poszukiwaniu wartościowych autorytetów, co w dobie kryzysu autorytetu jest bardzo cenne i będzie doradzał, jakie wzory są warte naśladowania.

- Uczniowie opracują wspólnie kodeks zachowania i postępowania, który byłby przewodnikiem na ich dalsze życie.

- Udział w projekcie umożliwi im poprzez wspólne aktywności porównaćróżne europejskie wzorce i da szansę znalezienia własnego godnego donaśladowania wzoru.

You are here: