• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Historia

„Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” - ta idea związana z obchodzonymi oficjalnie uroczystościami 1000-lecia Państwa Polskiego, przypadającymi na rok 1966, zrodziła inicjatywę budowy szkoły podstawowej przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach – Dziedzicach. 23 czerwca 1961 roku została podpisana deklaracja fundatorska pomiędzy Wojewódzkim Komitetem Koordynacyjnym Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Katowicach a zakładami pracy w Czechowicach – Dziedzicach. Jak wynika ze wspomnień, szkoła budowana była z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem ze strony mieszkańców. Innocent

Otwarcie tysiąclatki odbyło się 19 czerwca 1963 roku;  wtedy to Szkoła Podstawowa nr 6 otrzymała imię Pawła Findera (1904 – 1944) – chemika i działacza polskiego ruchu komunistycznego  rozstrzelanego przez gestapowców. Pierwszym dyrektorem nowej szkoły został Władysław Szypuła. W kolejnych latach funkcje te pełnili: Marian Szczotka, Edward Srokol, Eugeniusz Szpyt i Anna Dudzik.


W ciągu wielu lat funkcjonowania placówki w budynku mieściły się także: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Chemiczne przy Rafinerii Nafty, klasy szkoły specjalnej, klasy przysposobienia do zawodu oraz Studium Nauczycielskie Nauczania Początkowego.


Najistotniejsze zmiany nastąpiły w wyniku  reformy szkolnictwa w 1999 r., kiedy to w miejsce ośmioletniej szkoły podstawowej wprowadzono 6-letnią  podstawową i 3-letnie gimnazjum. Wówczas dotychczasowa szkoła stała się Zespołem Szkół nr 3, a następnie Gimnazjum Publicznym nr 3. Nowym patronem szkoły został Ignacy Łukasiewicz (1822 – 1882) - polski chemik, farmaceuta, wynalazca lampy naftowej, twórca przemysłu naftowego; rewolucjonista i działacz niepodległościowy, a także filantrop.

Wizerunek i  prestiż szkoła zawdzięcza swoim nauczycielom i pracownikom, uczniom i ich rodzicom oraz wszystkim tym, którzy aktywnie z nią współpracują. Mimo wielu zmian i reform nadrzędnym celem zawsze pozostanie  wszechstronne kształcenie i dobre wychowanie młodych ludzi. Obecnie nad całokształtem działań czuwa dyrektor Katarzyna Kieloch Smile

You are here: