• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Tradycje

Smile Święto Szkoły Smile

Jednym z zadań szkoły jest utrwalanie i kultywowanie tradycji, pamięć o świętach  i rocznicach oraz o wybitnych postaciach. Jednak kilkudziesięcioletnie funkcjonowanie placówki spowodowało także powstanie tradycji ściśle z nią związanych. Dużą  popularnością cieszą się  organizowane corocznie bale, zabawy i biesiady. Natomiast dla  młodzieży gimnazjalnej szczególnym dniem jest Święto Szkoły przypadające ok. 23 marca, czyli dnia urodzin patrona – Ignacego Łukasiewicza. To czas popularyzowania wiedzy o tym wybitnym człowieku, a także okazja do wspólnej zabawy integrującej całą społeczność szkolną.


LAMPA  I. Łukasiewicza


Tradycją szkoły stało się także przyznawanie szczególnej nagrody - Lampy I. Łukasiewicza. Jest to symboliczna statuetka będąca wyrazem uznania dla ucznia, który swoją  postawą, charakterem i umiejętnościami wzbudził  podziw i szacunek. To wyróżnienie wręczane jest podczas uroczystości pożegnania absolwentów szkoły.

Polonez  z filmu „Pan Tadeusz”


Innym, charakterystycznym elementem pojawiającym się corocznie na komersie klas trzecich jest polonez tańczony do muzyki Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. Układ choreograficzny, prezentowany przed rodzicami, gronem nauczycielskim i zaproszonymi gośćmi,  przygotowywany jest zawsze przez p. Jolantę Gazdę.

Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia  odbywają się  szkolne Wigilie połączone z konkursami kolęd i pastorałek. Biorą w nich udział wszyscy uczniowie, a uroczysty i radosny nastrój tego dnia zapada w pamięć kolejnym pokoleniom uczniów  opuszczających mury szkoły.

Trzeba też wspomnieć o Dniu Sportu i Dniu bez Przemocy. Wydarzenia te są połączone z obchodami Dnia Dziecka i stanowią doskonałą okazję do tego, by podczas wspólnych rozgrywek i zabaw propagować bezpieczeństwo i zdrowy styl życia.

Stałym elementem życia szkoły są także imprezy organizowane dla społeczności lokalnej: Spartakiada dla uczniów klas szóstych, Międzyszkolny konkurs piosenki obcojęzycznej „Euronuty” czy spotkanie opłatkowe dla mieszkańców osiedla Tomaszówka.

Choć kolejne roczniki gimnazjalistów rozstają się z atmosferą Gimnazjum Publicznego nr 3, to nowi uczniowie niezmiennie podtrzymują dobre tradycje i wzbogacają je o własne zaangażowanie.

 

Embarassed Informacje o szkole Embarassed

Funkcję dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 3 pełni pani Katarzyna Kieloch, wicedyrektorem jest pani Beata Przewoźnik. W roku szkolnym 2011/2012 stan szkoły to 258 uczniów. Nauką i wychowaniem zajmuje się 32 nauczycieli różnych przedmiotów.

W każdym roczniku istnieje jedna klasa o rozszerzonym programie zajęć  wych. fizycznego – piłki nożnej. Wielu jej uczniów należy do Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „Trójka” szkolącego młodych piłkarzy. Uczniowie mają też możliwość rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności uczestnicząc w kółkach przedmiotowych i innych  zajęciach pozalekcyjnych, np. SKS – różne dyscypliny, grupa teatralna „Margines”, chór szkolny, zespół wokalny, drużyna PCK . Coraz liczniejszą grupę stanowi szkolny wolontariat prowadzący różnorodne akcje charytatywne.

Mocną stroną szkoły jest Rada Rodziców z jej przewodniczącym panem Grzegorzem Puczką na czele. To organ skupiający ludzi aktywnych, pracowitych i pomysłowych oraz doskonale zorganizowanych.  Środki finansowe pozyskane w efekcie ich działalności umożliwiają podejmowanie przedsięwzięć służących uczniom.

You are here: