• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Nauczyciele

 

Dyrektor
Katarzyna Kieloch
Fizyka

Wicedyrektor
Joanna Gazda-Niemczyk
Pedagog szkolny


Język polski
Małgorzata Brosz
Agata Chmielniak
Wioletta Czech
Kulak Beata
Beata Przewoźnik

Matematyka
Agata Jodłowska
Katarzyna Gandorska
Renata Zeman 

Język angielski
Lucyna Paluch
Katarzyna Fura
Agnieszka Harazin - Panol
Sylwia Żaczek - Gwizdoń

Język niemiecki
Ewa Dobija 
Hanna Kamieńska - Maniek 

Historia
Jolanta Gazda
Beata Przewoźnik

Wiedza o społeczeństwie
Jolanta Małysiak

Chemia
Barbara Michałek-Piernik
Dagmara Muchacka

Biologia
Mirella Sierek

Fizyka
Katarzyna Kieloch
Józef Dudek

Zajęcia techniczne 
Józef Dudek

Geografia
Mariola Dębska-Woźniak

Informatyka
Józef Dudek
Joanna Jero
Hanna Kamieńska-Maniek
Barbara Świerkot

Muzyka
Barbara Świerkot

Plastyka
Klaudia Grygierczyk

Religia
ks. Piotr Pietrasina
Bernadeta Pochopień

Wychowanie fizyczne
Wojciech Kudrys
Michał Gazda
Iwona Hassny 
Anna Skoczylas
Justyna Kulik-Żołędziewska

Wychowanie do życia w rodzinie
Małgorzata Borgieł

Zajęcia artystyczne 
Agata Chmielniak 
Grażyna Zelin
Lucyna Paluch
Klaudia Grygierczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa
Katarzyna Gandorska

Pedagog szkolny
Joanna Gazda - Niemczyk

Psycholog szkolny
Izabela Palka

Świetlica
Teresa Chrószcz

Biblioteka
Mariusz Groś

Edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Karwacka

Przedszkole
Sylwia Adamowicz
Joanna Brylewska
Mariola Distel
Regina Miśkowiec-Góra

You are here: