• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Projekty

Rok szkolny 2010/ 11

MIĘDZYNARODOWY   PROJEKT
„ Tradycyjne i nowoczesne środki komunikacji w nauczaniu języka niemieckiego”

Uczestnicy projektu: Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach- Dziedzicach   / Polska/
Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Bad Segeberg / Niemcy/]
Koordynatorzy  projektu : p. Ewa Dobija   
p. Margret Müller-Harboe

Nauczyciele uczestniczący w projekcie: p. Alina Zgrzebniok

p. Bärbel Poppe

Formy  współpracy : wymiana tradycyjnej korespondencji / listy /  i  maili

za pośrednictwem szkół uczestniczących w projekcie

 

Czas trwania projektu : 1 rok i dłużej
Cele: doskonalenie znajomości języka niemieckiego

zdobycie doświadczenia w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami  z innego kraju

popularyzowanie treści europejskich,
promowanie szkoły

pogłębianie krajoznawczej wiedzy o swoim mieście

Działania : w  ramach projektu uczniowie poznają się nawzajem

wymieniają listy i maile opracowując tematy:

1)  ja i  moja rodzina
2)  moja szkoła, szkolni przyjaciele
3)  świąteczne zwyczaje
4)  moje zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu
5)  moje miasto

Podczas  realizacji  projektu  uczniowie
* wymieniają informacje,  
* porównują  informacje,
* reklamują szkołę , miasto rodzinne
* pogłębiają znajomość języków obcych
* doskonalą umiejętność stosowania technologii informacyjnych.

* porównują tradycyjne i nowoczesne środki informacyjno-komunikacyjne

( ich wady i zalety )

*  informują  środowisko szkolne o przebiegu  projektu
(gazetki szkolne)

Projekt jest częścią integralną programu nauczania.

Uczniowie uczestniczący w projekcie:

- redagują listy, maile zgodnie ustaloną tematyką,

- terminowo oddają listy

- systematycznie uczestniczą w innych działaniach projektowych
służących realizacji celów projektu,

- zbierają w teczce korespondencję i inne materiały wypracowane w czasie
trwania projektu.

- prowadzą zeszyt  „ Nasz projekt  Bad Segeberg”, zamieszczają na bieżąco
notatki z informacjami o  przebiegu projektu

 

 

NASZ   ZESPÓŁ :

Klasy 1   GP3

1.  Martyna  Mazurek             Sarina Lahann

2.  Dagmara  Hołubowicz       Justina Dauvalter

3.  Tomasz   Olber                  Maegan Kruse

4.  Joanna  Paciorek                Jana Johannßen

5.  Martyna  Szpoczek            Joy Pickhardt

6.  Aleksandra  Świgoń           Franziska Zedler

7.  Agnieszka Pocięgiel           Said  Ettejjari

8.  Sylwia  Srokol                    Sophie Blunk und Laura Bauert

9.  Justyna  Tworek                 Jonas Berthold

10. Alicja  Paszek                   Sari Pape

11. Joanna Zięba                     Janine Sager

 

Klasy 2 GP3

12. Martyna Kapias                Moritz Martin

13. Aleksandra  Nalepa          Alicia Götz

14. Klaudia   Mrozik               Jonatan Tiegs

15. Aneta    Puczka                 Jarnico Stapelfeldt und Patrick Griese

16. Justyna  Śliwa                   Jacqueline Paner

17. Izabela Borkowska            Janina Wagner

18. Agnieszka  Praszałowicz  Timo Könnecke

19. Agnieszka  Moniuszko     Laura Bauert und Sophie Blunk

20. Beata  Mocko                    Maike Prühs

 

ADRES SZKOŁY PARTNERSKIEJ

Koordynator:

Margret Müller-Harboe

Klasse 7e

Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Segeberg

Falckenburger Str. 94 a

23795 Bad Segeberg

Niemcy

PODSUMOWANIE  1  ROKU  WSPÓŁPRACY W  ROKU SZKOLNYM  2010/11

Dnia 17.06. 2011 odbyło się spotkanie uczniów uczestniczących w projekcie mające

na celu podsumowanie działań, wymianę spostrzeżeń i informacji.

 

Zrealizowane zostały następujące cele:

  1. uczniowie poznali zasady redagowania tradycyjnej poczty ,

jej obowiązkowe części  składowe

2.   uczniowie poszerzyli znajomość języka niemieckiego

( poznali słownictwo wykraczające poza materiał nauczania, język młodzieżowy,

zwroty dnia codziennego )

3.  zdobyli doświadczenia w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami  z innego kraju

(potrafią dzielić się spostrzeżeniami, wymieniać doświadczenia, otwarcie wyrażać

poglądy)

4.  promowali szkołę

( przedstawili charakterystyczne dla Gimnazjum nr 3 imprezy i tradycje, opisywali
wydarzenia szkolne )

5.  nauczyli się pisać wakacyjne pozdrowienia  ( pocztówki )

 

Działania : w  ramach projektu uczniowie poznali się nawzajem,

wymienili listy  opracowując tematy:

1)  ja i  moja rodzina
2)  moja szkoła, szkolni przyjaciele
3)  świąteczne zwyczaje
4)  moje zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu

Projekt był integralną częścią programu nauczania dzięki czemu  uczniowie nie uczestniczący

w projekcie na bieżąco informowani byli o jego przebiegu. Listy były częściowo tłumaczone na lekcjach języka niemieckiego oraz redagowane w ramach  dodatkowych zajęć językowych

- kółka  „Tylko dla Orłów ”.

 

Ostatnie zaplanowane działanie  „ Reklama miasta i regionu ” zostało przeniesione

na miesiąc wrzesień ze względu na zróżnicowany harmonogram pracy szkół w Polsce

i Niemczech.

Uczniowie na zakończenie roku szkolnego  przesłali do Niemiec podziękowania za przesłane listy oraz pocztówki z wakacyjnymi pozdrowieniami. Podali adresy e-mail, aby  podczas wakacji kontynuować korespondencję przez Internet.

 

Uczniowie uzupełnili   Karty podsumowujące I rok współpracy:

Czego się dowiedziałem /  czego nauczyłem ?

Mój listowny partner / partnerka:

Dane osobowe:

Rodzina    /  rodzice, rodzeństwo, zawody /:

Zainteresowania:

Szkoła / przedmioty / przyjaciele:

Imprezy szkolne  / tradycje :

Wolny czas :

Ciekawe słówka/ zwroty :

Inne ciekawe informacje:

 

Wnioski na rok szkolny 2011/12  i działania:

1. Kontynuować projekt  z możliwością poszerzenia  tematyki

2. Informować  środowisko szkolne o przebiegu  projektu
( gazetka szkolna )

3. Polska i  Niemcy  -  Dokonać zestawienia  podobieństw i różnic w zakresie  opracowanych

tematów

4.  Wprowadzić technologie informacyjne

5.  Porównać tradycyjne i nowoczesne środki informacyjno-komunikacyjne

( ich wady i zalety )

 

Koordynator projektu

Ewa Dobija

 

 

 

 

 

You are here: