• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Język Angielski

JĘZYK ANGIELSKI

Jeśli myślisz, że znak ten informuje o tym, iż usunięto oczy kotów to jesteś w wielkim błędzie! Prawidłowe znaczenie to „usunięto odblaski z drogi” i stanowi to kolejny powód dla którego powinieneś pilniej się uczyć i myśleć przyszłościowo o języku angielskim. Młodzież traktuje język angielski jak konieczność kiedy powinna to być przyjemność . Bardzo często młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że nauka języków obcych otwiera nam okno świat, pozwala zawierać znajomości a także umożliwia łatwiejszy start w życiu zawodowym. Nie zadawajmy więc pytania ''po co uczyć się języka angielskiego?''  Język angielski wywiera ogromny wpływ na to co nas otacza. To właśnie ten język jest językiem informatyki, większość filmów i piosenek jest tworzonych w tym języku.  Angielski w znaczny sposób wpływa także na polszczyznę, kto z dzisiejszej młodzieży  nie używa słów takich jak sorki czy luknij ? Większość słówek np. komputer, tuner czy boks są wyrazami pochodzącymi z języka angielskiego, który stał się językiem uniwersalnym. Jeżeli chcesz być cool zacznij przyswajać język angielski, dzięki niemu nigdy nie pozostaniesz w tyle;-)

If you think that this sign informs about the removal of  eyes from the cat’s head you are wrong! The right meaning of the sign is as follows: ‘Reflectors elements have been removed from the road’. This is another proof why you should learn and look forward English language. Teenagers think about English as boring necessity whereas it should be pleasure. Young people do not realize that learning foreign languages help us to open a window on the world, help us to make new friends, and enables easier start in life. Do not ask ‘Why I must learn English language?’ English has a great influence on the world around us. This is the language of informatics, movies and songs. English has also a great influence on our mother tongue. Who doesn’t use words such as ‘sorki’ or ‘luknij’? Many Polish words like ‘komputer’, ‘tuner’, ‘boks’ are taken from English language which became a universal language. If you want to be cool, you’d better start learning English. Thanks to it you won’t be left behind.

 

 

 

 


You are here: