• sztandar
 • wejscie
 • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Regulamin dyskotek

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW  - wyciąg

Pełna treść u opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 1. Uczestnikami zabawy szkolnej (dyskoteki, zabawy andrzejkowej, zabawy karnawałowej, dyskoteki klasowej) są uczniowie Gimnazjum Publicznego nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Czechowicach –Dziedzicach. Wyjątek mogą stanowić organizatorzy oprawy muzycznej.     
 2. Organizatorem dyskoteki szkolnej jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem SU.
 3. Zgoda rodziców na udział w dyskotece powinna być dostarczona wychowawcy klasy najpóźniej 1 dzień przed dyskoteką.
 4. Dostarczone zgody stanowią podstawę utworzenia listy uczniów- uczestników  dyskoteki z danej klasy, którą wychowawca (wraz z załączonymi zgodami) przekazuje  opiekunowi SU najpóźniej 1 dzień przed dyskoteką.
 5. Uczniowie przychodzą do szkoły na nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem imprezy. Ich wejście jest odnotowywane przez dyżurującego przy wejściu nauczyciela-opiekuna dyskoteki na liście uczestników otrzymanej od wychowy klasy. Nauczyciele dyżurujący zobowiązani są do opieki nad uczniami 15 minut przed dyskoteką.
 6. Na dyskotece obowiązuje obuwie zamienne oraz strój zgodny z normami obyczajowymi.
 7. W czasie dyskoteki uczniowie przebywają w sali, w której ona się odbywa. Korzystają z toalet znajdujących się na parterze.
 8. Wszystkich obowiązuje szkolny regulamin zachowania.
 9. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz wygłupy zagrażające zdrowiu uczestników imprezy (np. wspinanie się na drabinki, zeskakiwanie z nich, potrącanie, popychanie innych uczestników zabawy, rzucanie jakimikolwiek przedmiotami, itp.)

10. Na zabawę uczeń ma zakaz przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz środków niedozwolonych.

11. W wypadku nieprzestrzegania przez ucznia zasad regulaminu nauczyciel-opiekun dyskoteki informuje telefonicznie o tym fakcie  rodziców/opiekunów dziecka. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie w szkole w celu wcześniejszego odebrania dziecka z imprezy, co potwierdza na piśmie.

12. Przedmioty wartościowe są wnoszone na teren szkoły na własną odpowiedzialność.

13. Po zakończeniu dyskoteki uczniowie są zobowiązani do posprzątania śmieci oraz ustawienia krzeseł i stolików na właściwych  miejscach.

14. Uczeń nie może opuszczać budynku szkoły w trakcie trwania imprezy. Wyjątek stanowi pisemna informacja dotycząca wcześniejszego wyjścia ucznia z dyskoteki zamieszczona przez rodzica/opiekuna na zgodzie przekazanej wychowawcy klasy.

Całoroczny Konkurs Miedzyklasowy

Całoroczny Konkurs Międzyklasowy

Regulamin

 1. Każde działanie oceniane jest w skali  0 – 5 pkt. przez jury złożone z opiekuna SU, przewodniczącego SU lub zarządu.
 2. Klasy, które zdobędą najwięcej punktów, otrzymają  atrakcyjne nagrody.
 3. Konkurs obejmuje poszczególne kategorie:
 • Gazetki ścienne w salach lekcyjnych przygotowywane do 10 dnia każdego miesiąca

TEMATYKA:

Listopad: jesienne święta (11XI, Andrzejki, Katarzynki, Dzień  Misia, itd.)

Grudzień: życzenia świąteczne (zwięzłe, adresowane do uczniów i pracowników GP3)

Styczeń: Dzień Dziadka i Babci lub sporty zimowe albo karnawał

Luty: miłość i przyjaźń lub znani Polacy

Marzec: o kobietach i mężczyznach (dziewczynach i chłopcach)  lub znanych mieszkańcach Czechowic – Dz.

Kwiecień:  Wielkanoc lub znani artyści i ludzie kultury

Maj: Ignacy Łukasiewicz lub znani naukowcy, odkrywcy, itp.

 MILE WIDZIANE SENTENCJE NA DANY MIESIĄC

 

 • Konkursy:

Październik: lampion z dyni

Listopad: plakat

Grudzień: świąteczny wystrój sal lekcyjnych

Styczeń: maska karnawałowa i Dziwak

Luty: rozgrywki sportowe

Marzec: konkurs z okazji Święta Szkoły

Kwiecień: pisanka lub inna praca klasowa

Maj: Królewna i Książę lub  udział w szkolnym święcie (lampiony)

 

 • Czytelnictwo w każdym miesiącu podsumowywane przez p. M. Prochot
 • Zbiórka surowców wtórnych  - butelki PET, puszki, zakrętki, makulatura -  podsumowanie co miesiąc. Surowce przyjmowane są przez woźną p. M. Balon

MAKULATURA – tylko w piątki spakowana lub związana w paczkę

 Informacje na temat bieżących wyników umieszczane są na gazetce SU znajdującej się  na I  piętrze GP3.

Samorząd Uczniowski rok szk. 2015/16

Samorząd Uczniowski 2015/16

Przewodnicząca: Karolina Biedronka - Tetla klasa 2D

Zastępcy: Sabina Kawa klasa 3B i Katarzyna Ligocka klasa 2A

opiekun SU: mgr Małgorzata Brosz

Harmonogram działań SU

 

Harmonogram działań SU

 

Planowana impreza

termin

Odpowiedzialni

 1.  Konkurs międzyklasowy

XI - V

opiekun SU, zarząd, przewodniczący klas, p. T. Chrószcz

 1. Konkurs na logo SU

listopad

zarząd

 1. Święto Edukacji Narodowej

15 X

zarząd

 1. Dzień Pamięci

30 X

zarząd, p. J. Gazda

 1. Narodowe Święto Niepodległości

11 XI

zarząd, p. J. Gazda

 1. Muzodajnia

wtorki, środy

sekcja rozrywkowa, opiekun SU

 1. Redagowanie gazetki szkolnej „Śledź”

cały rok

redakcja gazetki, opiekun SU

 1. Sprzedaż gazetki szkolnej „Śledź”

co miesiąc

redakcja gazetki, skarbnik

 1. Sprzedaż gazetki szkolnej „Śledź” rodzicom uczniów

24 XI, 27 I, 30 III, 27 V

redakcja gazetki, skarbnik

 1. Konkurs na lampion  z dyni

październik

p. T. Chrószcz

 1. Dzień Postaci z Bajek

5 XI

zarząd, opiekun SU, sekcja rozrywkowa

 1. Noc Postaci z Bajek

6/7 XI

zarząd, opiekun SU, sekcja rozrywkowa

 1. Święto Niepodległości

11 XI

p. J. Gazda

 1. Dzień Pluszowego Misia

25 XI

zarząd, opiekun SU

 1. Dyskoteka andrzejkowa

27 XI

opiekun SU, zarząd, sekcja rozrywkowa

 1. Dzień Białych Skarpetek

30 XI

zarząd, opiekun SU

 1. Mikołajki

4 XII

zarząd, opiekun SU

 1. Dzień krawatów          i muszek

11 XII

zarząd, opiekun SU

 1. Świąteczna dekoracja sal lekcyjnych

grudzień

przewodniczący klas, wychowawcy

 1. Świąteczna paczka dla ubogich rodzin uczniów GP3

grudzień

przewodniczący klas                           i wychowawcy

 1. Sprzedaż sianka podczas kiermaszu świątecznego

grudzień

p. B. Pochopień

 1. Wizyta w Domu Pomocy Społecznej „Złota jesień”

XII, IV

p. B. Pochopień

 1. Dzień Dziwaka

8 I

zarząd, opiekun SU,

 1. Dzień Koszuli

13 I

zarząd, opiekun SU

 1. Konkurs na maskę karnawałową

15 I

p. T. Chrószcz

 1. Dyskoteka karnawałowa

29 I

opiekun SU, zarząd, sekcja rozrywkowa

 1. Walentynki

12 II

opiekun SU, zarząd, sekcja rozrywkowa

 1. Dzień Piegów

1 III

zarząd, opiekun SU

 1. Dzień Kobiet

8 III

zarząd, opiekun SU

 1. Konkurs na najpiękniejszą Marzannę

18 III

p. T. Chrószcz

 1. Zajączek

18 III

zarząd, opiekun SU

 1. Święto Patrona Szkoły

1 IV

grupa projektowa, opiekun SU, zarząd i przewodniczący klas, , sekcja rozrywkowa

 1. Tematyczna noc               w szkole

1 IV

opiekun SU, zarząd, sekcja rozrywkowa

 1.  Międzynarodowy Dzień Tańca

29 IV

zarząd, opiekun SU, sekcja rozrywkowa, grupa artystyczna p. Zelin

 1. Święto Konstytucji           3 Maja

3 V

zarząd

 1. Święto Patrona Szkoły i Ulicy

 I. Łukasiewicza

20 V

grupa projektowa, opiekun SU, zarząd, sekcja rozrywkowa

 1. Dzień Królewny i Księcia

25 V

zarząd, opiekun SU

 1. Dzień Siostry

13 VI

zarząd, opiekun SU

 1. Apel podsumowujący

styczeń i czerwiec

opiekun SU, zarząd

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie aktualizowany na bieżąco w zależności od potrzeb szkoły, nieplanowanych uroczystości, konkursów, apeli, prac społecznych itd.

 

Działalność SU w roku szkolnym 2014/2015

Działalność SU w roku szkolnym 2014/2015

- przygotowanie planu i harmonogramu pracy;

-15.10.  Dzień Edukacji Narodowej – życzenia, laurki, kwiaty i poczęstunek;

- 8. 10. Dzień Drzewa – spotkanie  z przedstawicielem Nadleśnictwa Bielsko,  zasadzenie drzewka w ogródku Comeniusa (w ramach akcji, której patronuje prezydent B. Komorowski - Drzewo Wolności na 25-lecie Wolności);

- 5.11. Dzień Postaci z Bajek – sesja fotograficzna;

- 19.11. Babski Wieczór – pieczenie i dekorowanie babeczek na dyskotekę andrzejkową, przygotowanie wróżb;

-20.11.  dyskoteka andrzejkowa i bufet;

- listopad - przygotowanie się do wywiadu podczas ewaluacji zewnętrznej;

- 5.12. Mikołajki – przybycie Mikołaja z elfami i rozdanie czekolad przygotowanych przez Radę Rodziców;

- promocja szkoły - przygotowanie prezentacji dla młodzieży i nauczycieli podczas wizyty w szkole partnerskiej w Gniewinie w styczniu 2015 r.;

- 23.01. dyskoteka karnawałowa;

- 23/24. 01. Noc w szkole dla klas 3. – rozgrywki sportowe, karaoke, przygotowanie plakatów i scenariusza podchodów, seans filmowy;

- współorganizacja szkolnych Ekowalentynek (luty) oraz zbiórka zużytych baterii w CH Stara Kablownia 14.02;

- 20. 03. Urodziny Ignacego Łukasiewicza – wieczorne spotkanie przy szkole z zaproszonymi gośćmi – przygotowanie nagłośnienia, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą patrona; zajęcia integracyjne na kręgielni  z uczniami ze szkoły partnerskiej w Gniewinie;

- 30.04 „Młodzi głosują” – udział w prawyborach prezydenckich organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej;

- 22.05.                 „Zielona Trójka” – wieczorne zajęcia integracyjne dla uczniów klas 1 -3 gimnazjum - opis zieleni wokół szkoły, sporządzanie plakatów, sesja zdjęciowa, konkursy przyrodnicze;

- 22/23.05.          „Noc w szkole” dla uczniów klas 1 -3 – rozgrywki sportowe, karaoke, seans filmowy;

- 22. 06.                Turniej gier komputerowych – e-sport

- całoroczny konkurs międzyklasowy (4 kategorie oceniane w każdym miesiącu – gazetka ścienna, czytelnictwo, zbiórka surowców wtórnych, konkurs);

- 24.06.                 Wyjście klas zwycięskich (2a, 2b, 3d) do kręgielni Wodnik i kawiarni „Malinowej” w Czechowicach – Dz.

- prowadzenie gazetki informacyjnej działań SU – I piętro;

- redagowanie szkolnej gazetki „Śledź”;

- sprzedaż drożdżówek podczas przerw (3x w tygodniu);

- luty-czerwiec Akcja „Szkolna Muzodajnia” – muzyka podczas środowych przerw.

You are here: