• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

Wychowanie do życia w rodzinie

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich (…)”

Preambuła – fragment Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku

 

Realizacja WDŻ:

szkoła podstawowa (kl. V–VI), gimnazjum (kl. I–III), liceum, technikum,

szkoła zawodowa (kl. I–III)

14 godzin rocznie dla ucznia, przy czym:

9 godzin w grupie koedukacyjnej

5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców

nauczyciel realizuje 19 godzin

szkoła podstawowa (2 lata x 14h)

+ gimnazjum (3 lata x 14h)

+ liceum (3 lata x 14h)

Łącznie = 112h WDŻ w cyklu nauczania

 

Cele WDŻ w gimnazjum:

-przyjęcie integralnej, (całościowej) wizji seksualności człowieka, tj. uwzględnienie wiedzy

o rozwoju fizycznym, jak również psychicznym, emocjonalnym, społecznym i moralnym,

-okazywanie szacunku i empatii innym ludziom,

-kształcenie umiejętnego korzystania z mass mediów.

 

WDŻ – ważne zagadnienia:

-rozwój psychoseksualny adolescentów,

-problem aktywności seksualnej i związanej z tym odpowiedzialności,

-wartości związane z seksualnością: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzina.

 

Okres dorastania i zagrożenia:

-przedwczesna inicjacja seksualna,

-ryzykowne zachowania seksualne,

-choroby przenoszone drogą płciową, w tym AIDS,

-pornografia.

 

Profilaktyka w programach wychowania do życia w rodzinie:

Hasła programowe szeroko uwzględniają tematykę wychowawczą i profilaktyczną.

Ich realizacja umożliwia wzmocnienie charakteru ucznia oraz pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji rodzinnych i społecznych.

 

Tematyka lekcji WDŻ na podstawie programu „Wędrując ku dorosłości”

autorstwa Teresy Król

Klasa I:

1. Lekcje wychowania do życia w rodzinie i moje potrzeby

2. Historia rozwoju człowieka

3. Dojrzały człowiek- to znaczy

4. Emocje i uczucia- czy są potrzebne?

5. Jak skutecznie się porozumiewać i rozwiązywać konflikty?

6. Rodzina niepełna. Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne

7. Co się ze mną dzieje?- czyli o dojrzewaniu (grupa dziewcząt)

8. Co się ze mną dzieje?- czyli o dojrzewaniu (grupa chłopców)

9. Z tym sobie poradzę (grupa dziewcząt)

10. Z tym sobie poradzę (grupa chłopców)

11. Rozwój psychoseksualny człowieka (grupa dziewcząt)

12. Rozwój psychoseksualny człowieka (grupa chłopców)

13. Pierwsza miłość

14. Presja seksualna. Nie daj się ! (grupa dziewcząt)

15. NIE dla presji seksualnej ( grupa chłopców)

16. Przedwczesna inicjacja seksualna (grupa dziewcząt)

17. Przedwczesna inicjacja seksualna (grupa chłopców)

18. O kulturze wolnego czasu: Internet, prasa młodzieżowa, TV, reklama

19. Koleżeństwo, ale jakie? Uzależnienia i asertywność. Cyberprzemoc

Klasa II:

1. WDŻ w drugiej klasie. O potrzebie godności i szacunku człowieka

2. Przyjaźń- szkołą miłości

3. Miłość to znaczy

4. Spotkania i rozstania

5. Seksualność człowieka. Homoseksualizm (grupa dziewcząt)

6. Seksualność człowieka. Homoseksualizm (grupa chłopców)

7. Główne funkcje płciowości

8. Miłość i szacunek; kolejność więzi (grupa dziewcząt)

9. Miłość i szacunek; kolejność więzi (grupa chłopców)

10. Czekać- nie czekać? (grupa dziewcząt)

11. Czekać- nie czekać? (grupa chłopców)

12. Uwaga! AIDS

13. Choroby przenoszone drogą płciową

14. Płodność kobiety i mężczyzny- co warto wiedzieć? (grupa dziewcząt)

15. Płodność kobiety i mężczyzny- co warto wiedzieć? (grupa chłopców)

16. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (grupa dziewcząt)

17. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (grupa chłopców)

18. Ekologia i planowanie rodziny

Rola autorytetów w życiu człowieka

Klasa III:

1. WDŻ w klasie trzeciej. Znam i akceptuję siebie

2. Miłość i jej rodzaje

3. Wartości związane z płciowością człowieka: budowanie więzi, małżeństwo i rodzicielstwo

4. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety? (grupa dziewcząt)

5. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety? (grupa chłopców)

6. Korzyści z obserwacji cyklu. Testery i aparaty w MNPR (grupa dziewcząt)

7. Korzyści z obserwacji cyklu. Testery i aparaty w MNPR (grupa chłopców)

8. Kiedy zaczyna się życie człowieka?

9. W oczekiwaniu na dziecko

10. Być matką (grupa dziewcząt)

11. Być ojcem (grupa chłopców)

12. Ciąża nastolatków. Gdzie szukać pomocy?

13.Aborcja

14. Życie jako fundamentalna wartość

15. Pornografia a kobieta (grupa dziewcząt)

16. Pornografia (grupa chłopców)

17. Prostytucja nieletnich (grupa dziewcząt)

18. Prostytucja nieletnich (grupa chłopców)

19. A jednak rodzina. Podsumowanie zajęć w gimnazjum

You are here: