• sztandar
  • wejscie
  • wejscie2

Ignacy Łukasiewicz


 Ignacy Łukasiewicz
(1822-1882)

Aptekarz, wynalazca lampy naftowej. Założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Był posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego.


Menu Główne

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 26 września

 

Europejski Dzień Języków obchodziliśmy w tym roku w połączeniu z projektem eTwinning.
W tym dniu zaprezentowaliśmy rezultaty naszej pracy projektowej – rysunki, animacje,
piosenki, filmy, plakaty, prezentacje krajoznawcze. Wszystkie prace zostały zakodowane,
przesłane na wspólną międzynarodową platformę TwinSpace. Z wydrukowanych kodów
QR w każdym kraju powstała wystawa, którą 26 września uczniowie i nauczyciele mogli czytać na telefonach.
Wielobarwne plastyczne i muzyczne wzajemne przywitania uczestniczących
w projekcie europejskich szkół umożliwiły wzajemne poznanie szkół i miejscowości,
mogliśmy poznać inne języki i podziwiać pomysłowość prezentacji.
Uczniowie SP6 przygotowali film z polskim łamaczami językowymi, ludową piosenką,
zwrotami grzecznościowymi i pozdrowieniami. Podczas kręcenia filmu było dużo dobrej
zabawy, bo nie wszystkie scenki od razu gładko udało się nakręcić, ale kolorowa i wesoła
atmosfera pomogła wszystkim aktorom zdobyć nowe i ciekawe doświadczenia filmowe.

Ewa Dobija

 

eTwinning

EUROPA WITA EUROPĘ ”

Jest to wspólny projekt pomiędzy 12 krajami z okazji Europejskiego Dnia Języków A
(26 września). Uczniowie indywidualnie, w parach lub w małych grupach tworzą produkt audiowizualny (rysunki piosenki komiksy filmy plakaty), aby powiedzieć «Hello»
w swoim języku ojczystym.

1. Wszystkie produkty zostaną umieszczone w kodzie QR Twinspace.
2. Wszystkie kody QR z krajów biorących udział w projekcie zostaną wydrukowane
3. Każda szkoła partnerska przygotuje wystawę z wydrukowanymi kodami
4. 26 września w Europejskim Dniu Języków Obcych każda szkoła partnerska zorganizuje
okolicznościową imprezę, podczas której prezentujemy przygotowane materiały medialne
czytając je na swoich telefonach lub urządzeniach elektronicznych wykorzystując
wydrukowane ze wszystkich krajów KODY QR


Podczas projektu

Poznajemy brzmienie i klimat różnych języków obcych, promujemy własny język, zwiększamy wiedzę uczniów na temat znajomości języka i różnorodności kulturowej w UE, budzimy społeczną i kulturową świadomość dzieląc się naszą pracą i doświadczeniami z naszymi partnerami. Rozwijamy umiejętności geograficzne, rozwijamy kreatywność uczniów (tworzymy filmy na platformę TwinSpace), rozwiązujemy Quiz eT, rozwijamy umiejętności w zakresie ICT poprzez wykorzystanie różnych programów komputerowych i platform edukacyjnych. Projekt trwa od września do 15 października.
Podsumowanie naszych aktywności i ogłoszenie wyników Quizu będzie miało miejsce w czasie Tygodnia Języków Obcych w październiku.

 Zdjęcia w galerii  na stronie facebook.

Zespół Językowy

You are here: